Paikalliset hyvän hoivan hoivakodit

Onnellisten vanhusten hoivakoti

Huhtihovi Oy on kotimainen, yrittäjävetoinen ikäihmisten asumispalveluja tarjoava yritys. Huhtihovin hoivakodit tarjoavat turvallisen, yksilöllisen ja virikkeellisen arjen ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeessa oleville ikäihmisille.

Toimintamme keskiössä on onnellinen vanhus, jolle tarjoamme parhaat mahdolliset eväät merkityksellisen, yhteisöllisen ja sisältörikkaan arjen kokemiseen. Meillä eletään täyttä elämää – yksilöä kuunnellen ja yhteisön innoittamana.

Kuvia hoivakodilta: Viriketoimintaa

Asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyn tulokset 2022

1
asiakkaistamme ja heidän omaisistaan suosittelisi Huhtihovia hoivakotipaikkaa kartoittavalle
1
asiakkaidemme ja heidän omaistensa kouluarvosana toiminnastamme (keskiarvo)
Minua hoidetaan Huhtihovissa hyvin97%
97%
Minua kohdellaan Huhtihovissa hyvin93%
93%
Tunnen oloni turvalliseksi95%
95%
Saan nopeasti apua sitä tarvitessani95%
95%
Tunnen itseni puhtaaksi97%
97%
Huhtihovin tilat ovat siistit98%
98%
Huhtihovin tilat ovat kodikkaat97%
97%
Ilmapiiri on viihtyisä95%
95%
Omat kiinnostuksen kohteeni otetaan täällä huomioon95%
95%
Pääsen tarpeeksi ulkoilemaan91%
91%
Ruoka on hyvää91%
91%
Saan olla omassa rauhassa halutessani98%
98%
Minulla on seuraa niin halutessani88%
88%

* Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus vastaajista.

Kunniamaininta

Hyvän hoitotyön kunniamaininta

Huhtihovilla oli kunnia vastaanottaa Eeva ja Lauri Kankaan hyvän hoitotyön kunniamaininta 2021. Kunniamaininta myönnettiin ihmisen huomioon ottavasta, inhimillisestä ja yksilöllisestä hoitotyöstä sekä hyvien hoitokäytäntöjen edistämisestä Turussa 27. tammikuuta 2021.

Huhtihovi Facebookissa