Paikalliset hyvän hoivan hoivakodit

Uudet hoivakodit valmistuvat Raisioon ja Kaarinaan alkuvuodesta 2023

Onnellisten vanhusten hoivakoti

Huhtihovi Oy on kotimainen, yrittäjävetoinen ikäihmisten asumispalveluja tarjoava yritys. Huhtihovin hoivakodit tarjoavat turvallisen, yksilöllisen ja virikkeellisen arjen tehostetun palveluasumisen tarpeessa oleville ikäihmisille.

Toimintamme keskiössä on onnellinen vanhus, jolle tarjoamme parhaat mahdolliset eväät merkityksellisen, yhteisöllisen ja sisältörikkaan arjen kokemiseen. Meillä eletään täyttä elämää – yksilöä kuunnellen ja yhteisön innoittamana.

Kuvia hoivakodilta: Viriketoimintaa

Asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyn tulokset 2021

1
asiakkaistamme ja heidän omaisistaan suosittelisi Huhtihovia hoivakotipaikkaa kartoittavalle
1
asiakkaidemme ja heidän omaistensa kouluarvosana toiminnastamme (keskiarvo)
Minua hoidetaan Huhtihovissa hyvin94%
94%
Minua kohdellaan Huhtihovissa hyvin95%
95%
Tunnen oloni turvalliseksi100%
100%
Saan nopeasti apua sitä tarvitessani94%
94%
Tunnen itseni puhtaaksi100%
100%
Huhtihovin tilat ovat siistit100%
100%
Huhtihovin tilat ovat kodikkaat100%
100%
Ilmapiiri on viihtyisä89%
89%
Omat kiinnostuksen kohteeni otetaan täällä huomioon100%
100%
Pääsen tarpeeksi ulkoilemaan100%
100%
Ruoka on hyvää95%
95%
Saan olla omassa rauhassa halutessani100%
100%
Minulla on seuraa niin halutessani95%
95%

* Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus vastaajista.

Kunniamaininta

Hyvän hoitotyön kunniamaininta

Huhtihovilla oli kunnia vastaanottaa Eeva ja Lauri Kankaan hyvän hoitotyön kunniamaininta 2021. Kunniamaininta myönnettiin ihmisen huomioon ottavasta, inhimillisestä ja yksilöllisestä hoitotyöstä sekä hyvien hoitokäytäntöjen edistämisestä Turussa 27. tammikuuta 2021.

Huhtihovi Facebookissa